эстетология

Фізіотерапія - галузь медицини, що вивчає фізіологічну і лікувальну дію природних і штучно створюваних фізичних факторів і розробляє методи використання їх з профілактичними та лікувальними цілями; сукупність фізичних методів лікування і їх практичне застосування.
У фізіотерапії виділяють електролікування, світлолікування, водолікування, теплове лікування, лікування із застосуванням механічних впливів. Самостійним розділом фізіотерапії є курортологія. Кожен з них включає низку лікувальних методів, заснованих на використанні того чи іншого фізичного чинника.
Найбільше число эстетология
методів об’єднує електролікування (методи з використанням електричного поля, постійного, змінного, безперервного і переривчастого електрострумом, змінного магнітного поля, електромагнітних полів):
- ампліпульстерапія
- діадинамотерапія
- гальванізація
- лікарський електрофорез
- електростимуляція
- флюктуорізація
- интерференцтерапія та ін.

Leave a Reply

Spam protection by WP Captcha-Free